Maak werkdruk onder begeleiding en kosteloos bespreekbaar met de gesprekskaart van SSFH!

De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Werkdruk en de daarmee gepaarde werkstress is met afstand de grootste oorzaak van werk gerelateerd verzuim in de huisartsenzorg (43%) en vormt een groot knelpunt voor de duurzame inzetbaarheid van teamleden. Werkdruk zorgt daarbij niet alleen voor persoonlijk leed maar ook tot nog meer werkdruk en aanzienlijke kosten. Het probleem is complex en de oplossing niet simpel. Er is geen quick fix maar door er met elkaar over te praten zijn er misschien wel kleine stappen in de goede richting te zetten.

SSFH heeft een gesprekskaart ontwikkeld om werkdruk bespreekbaar te maken. Deze kaart bevordert open dialogen en biedt aanknopingspunten voor oorzaken en oplossingen. Een verbeterde werkdruk is voor iedereen van belang en draagt bij aan het werkplezier.

Gesprekskaart werkdruk

Met de gesprekskaart Werkdruk kun je met elkaar in gesprek gaan. Dat kan individueel, als praktijkhouders of met het hele team. Dit gespreksonderwerp is soms best lastig om te bespreken en daarom help ik je graag om het gesprek in goede banen te leiden. Die begeleiding is kosteloos en wordt gefinancierd door de subsidie Mdieu. De gesprekskaart en de begeleiding is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en onderdeel van het activiteitenplan om duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg te bevorderen.

Wil je meer weten of wil je meteen een afspraak maken neem dan contact  op.Ben je verzekerd bij Movir / MentaVitalis of een andere inkomens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar? Dan is vergoeding voor een (team)coachingstraject vaak mogelijk.

WhatsApp Chat
Heb je een vraag? Stuur een bericht via WhatsApp...