Wat is een Balintgroep?

Een Balintgroep is een vorm van intervisie. In een Balintgroep kun je als (huis)arts op een systematische en veilige manier reflecteren op je persoonlijke praktijkervaringen met de patiënt en/of omgeving. Het is een methodiek waarbij je als groep van 8-12 (huis)artsen deze praktijkervaringen verder uitdiept, samen met een begeleider. Je kunt in deze vorm van intervisie voor huisartsen dus terecht met persoonlijke vragen over het werk. Doordat iedereen een eigen en daarom ook andere kijk heeft op de situatie krijg je uiteindelijk nieuwe inzichten.

Doelstelling van intervisie voor huisartsen:

  • Verdiepen van het inzicht in de communicatie tussen arts en patiënt
  • Ontdekken  van persoonlijke en situationele mogelijkheden en beperkingen
  • Versterken van de eigen werkstijl als (huis)arts
  • Vergroten van het psychologisch inzicht ten behoeve van het huisartsenwerk in het algemeen
  • Verduidelijken van de specifieke positie van de huisarts ook op het terrein van de psychosociale problematiek
  • Omgaan met ethische dilemma’s en tegengaan van burn-out problemen

Hoe werkt een Balintgroep?

Per bijeenkomst behandelen we twee casussen in een vaste structuur. Daarbij komt het volgende aan de orde: het hoe en wat, de arts-patiënt relatie en de arts zelf. Al reflecterend proberen we te achterhalen wat het werkelijke probleem is. Hierbij komen de ervaringen en reacties van de anderen ter sprake als input voor de inbrenger. Tot slot sluiten we af met een slotronde, die bestaat uit een evaluatie. In de volgende bijeenkomst wordt kort een terugkoppeling gegeven door de inbrenger.

Accreditering nascholing/intervisie voor huisartsen

De Balintgroep is geaccrediteerd voor maximaal 20 punten (1 punt per uur deelname).  Er wordt gezorgd voor de aanmelding en verantwoording van de te accrediteren uren. Leden krijgen toegang tot een besloten website. Lidmaatschap van Balint Nederland is noodzakelijk (€ 50,= per jaar).

Frequentie en kosten 

Groep dinsdagavond

Er zijn jaarlijks 6 bijeenkomsten op dinsdagavond van 19:30 – 22:00 uur. De locatie is Praktijk Glansreijk in Best (Koekoeklaan 1, 5683 PJ Best). Aan het begin van het jaar leggen we de jaarplanning vast. In de zomermaanden is er geen bijeenkomst. Je deelname aan de Balintgroep ligt voor één jaar vast. De kosten hiervoor bedragen € 300,= excl. BTW per jaar. Deze groep is vol.

Groep donderdagavond

Er zijn jaarlijks 10 bijeenkomsten op donderdagavond van 19:45 – 21:45 uur. De locatie is Praktijk Glansreijk in Best (Koekoeklaan 1, 5683 PJ Best). Aan het begin van het jaar leggen we de jaarplanning vast. In de zomermaanden is er geen bijeenkomst. Je deelname aan de Balintgroep ligt voor één jaar vast. De kosten hiervoor bedragen € 500,= excl. BTW per jaar. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus je kunt je aanmelden.

 

Neem contact met ons op voor informatie over intervisie voor huisartsen of om je aan te melden

WhatsApp Chat
Heb je een vraag? Stuur een bericht via WhatsApp...