Wat is een Balintgroep?

In een Balintgroep kun je als (huis)arts op een systematische en veilige manier reflecteren op je persoonlijke praktijkervaringen met de patiënt en/of omgeving. Het is een methodiek waarbij je als groep (8-12 huisartsen) deze praktijkervaringen verder uitdiept met een begeleider. Je kunt er dus terecht met persoonlijke vragen over het werk.

Doelstelling van Balintgroepen:

  • Verdiepen van het inzicht in de communicatie tussen arts en patiënt
  • Ontdekken  van persoonlijke en situationele mogelijkheden en beperkingen
  • Versterken van de eigen werkstijl als (huis)arts
  • Vergroten van het psychologisch inzicht ten behoeve van het huisartsenwerk in het algemeen.
  • Verduidelijken van de specifieke positie van de huisarts ook op het terrein van de psychosociale problematiek.
  • Omgaan met ethische dilemma’s en tegengaan van burnout problemen.

 

Hoe werkt een Balintgroep?

Per bijeenkomst worden 2 casussen behandeld in een vaste structuur. Daarbij komt aan de orde: het hoe en wat, de arts-patiënt relatie en de arts zelf. Al reflecterend proberen we te achterhalen wat het werkelijke probleem is. Hierbij komen de ervaringen en reacties van de anderen ter sprake als input voor de inbrenger. De slotronde bestaat uit een evaluatie. In de volgende bijeenkomst wordt kort een terugkoppeling gegeven door de inbrenger.

Accreditering nascholing

De Balintgroep is geaccrediteerd voor maximaal 20 punten (1 punt per uur deelname).  Er wordt gezorgd voor de aanmelding en verantwoording van de te accrediteren uren. Leden krijgen toegang tot een besloten website. Lidmaatschap van Balint Nederland is noodzakelijk (€ 50,= per jaar).

Frequentie en kosten 

Er zijn jaarlijks 6 bijeenkomsten op dinsdagavond van 19:30 – 22:00 uur. De locatie is Praktijk Glansreijk in Best (Koekoeklaan 1, 5683 PJ Best). De jaarplanning wordt aan het begin van het jaar vastgelegd. In de zomermaanden is er geen bijeenkomst. De deelname aan de Balintgroep wordt voor een jaar vastgelegd. De kosten bedragen € 360,= per jaar.

In 2020 zal bij genoeg animo een 2e Balintgroep worden gestart. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus je kunt je aanmelden.

 

Neem contact met me op voor informatie of om je aan te melden

Call Now Button Stel meteen je vraag
WhatsApp Chat
Heb je een vraag? Stuur een bericht via WhatsApp...
%d bloggers liken dit: