Intervisie gericht op arts-patiënt relatie

Intervisie volgens de Balintgroep is heel waardevol omdat er wordt ingezoomd op de arts-patiënt relatie. Op die manier ontstaat een samenspel tussen huisartsengeneeskunde en psychologie. Niet het medische probleem staat centraal maar het gedrag van mensen.

 

De vraag achter de vraag

Er wordt een probleem ingebracht met daaraan gekoppeld een vraag. Gezamenlijk kijk je naar de vraag achter de vraag. Wat maakt dat je deze vraag hebt? Waarom gedraagt de ander (patiënt/collega) zich zo? Wat zegt de situatie over jou als arts en mens? En de belangrijkste vraag: Wat kun je van dit alle leren?

 

Leidraad voor Balint-methode

In het onderstaande document kun je lezen wat je kunt verwachten tijdens intervisie volgens de Balint-methode. Je krijgt inzicht over de werkwijze en kunt het document ook als leidraad gebruiken omdat de stappen uitgebreid aan de orde komen.

Downloaden (PDF, 550KB)

 

Wil je meer weten?

Praktijk Glansreijk organiseert intervisiebijeenkomsten volgens de Balint-methode. Kijk hier voor meer informatie. Of neem contact met me.

WhatsApp Chat
Heb je een vraag? Stuur een bericht via WhatsApp...
%d bloggers liken dit: